ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν στη σωστή εφαρμογή της ορθοδοντικής. Η εφαρμογή των ορθοδοντικών δυνάμεων επιτρέπει την όποια μετακίνηση των δοντιών. Επισημαίνεται ότι οι ορθοδοντικές δυνάμεις εξασκούνται στα μόνιμα δόντια και υπάρχουν διάφοροι τύποι μηχανισμών για την εφαρμογή τους. Οι ορθοδοντικοί αυτοί μηχανισμοί ποικίλουν ανάλογα με την ξεχωριστή περίπτωση του κάθε ασθενούς.

Οι Ακίνητοι Μηχανισμοί:
αφορούν μία μέθοδο εφαρμογής σταθερών μηχανισμών πάνω στα δόντια, όπου ο ασθενής κάνει όλες τις καθημερινές στοματικές του λειτουργίες μαζί με αυτούς. Τρώει, βουρτσίζει τα δόντια του μαζί με τους μηχανισμούς και επισκέπτεται τον ορθοδοντικό του για έλεγχο μία φορά το μήνα. Οι ακίνητοι μηχανισμοί είναι μεταλλικοί, αισθητικοί και γλωσσικοί.

Οι Κινητοί Μηχανισμοί:

αφορούν τα γνωστά σε όλους μας σιδεράκια, τα οποία ο ασθενής τα βάζει και τα βγάζει μόνος του. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να είναι «holley» (μασελάκια), ελαστικά διαγναθικών δυνάμεων, εξωστοματικό τόξο.